KONTROLUJEME A ZAJIŠT'UJEME DODRŽENÍ KVALITY PO CELÉM SVĚTĚ

Jako profesionální organizace nabízíme našim zákazníkům prvotřídní servis a vysokou kvalitu. Náš systém managementu, ktery je certifikován podle mezinárodní normy NEN-EN-ISO 9001, tuto kvalitu zaručuje.

Kromě ISO 9001, je naše společnost rovněž certifikována dle normy OPK orgánem FNOI. Jedná se o systém certifikace pro recyklační průmysl, který zaručuje péči o životní prostředí a pracovní podmínky.

WPT je též registrována v seznamu VIHB orgánu NIWO. Tato registrace je povinná pro všechny společnosti zabývající se v Nizozemsku přepravou, sběrem, obchodem a/nebo zprostředkováním obchodu s průmyslovým nebo nebezpečným odpadem. Registrační povinnost platí i pro zahraniční společnosti zabývající se těmito činnostmi v Nizozemsku.

Speciálně pro vývoz do Číny, je společnost WPT registrována u AQSIQ. Certifikát AQSIQ potvrzuje, že WPT splňuje pravidla pro dovoz sběrového papíru a plastů, stanovena Čínskou vládou.

Pro německý trh je společnost WPT též registrována jako obchodní společnost u okresního úřadu v Kolíně


Oznamovací povinnost dle S53 KrWG
Certifikát Repacar
Certifikát VIHB
Certifikát AQSIQ
Certifikát OPK NL
Certifikát ISO 9001
Certificate of Registration under the Waste Regulations 2011

PAPÍR 

Noviny, papír, lepenka, odpad ze stříhání atd. Naše firma se zabývá výkupem a prodejem papíru všech druhů uvedených v seznamu EN 643 a jiné.

DALŠÍ INFORMACE

Plast

WPT se zabývá výkupem a prodejem, folies, fólií, drtí a granulátu PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP a PS

DALŠÍ INFORMACE

OSTATNÍ SUROVINY

Sklo, dřevo, kov; Možnosti výkupu nebo prodeje druhotných surovin jsou neomezené.

DALŠÍ INFORMACE

CHCETE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ NEBO NEZÁVAZNOU NABÍDKU?

Vyplňte své kontaktní údaje a náš tým se s Vámi v nejbližším možném termínu spojí.