ZESPÓŁ WPT

CYCLE LINK ORGANISATION

ZARZĄD

STAFF

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ ADMINISTRACJI

LOGISTYKA

DZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

DZIAŁ ADMINISTRACJI FINANSÓW

IT

OFFICE MANAGEMENT