Disclaimer

WPT verleent u toegang tot www.wpt-nl.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wij besteden veel zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website.

Onder WPT wordt verstaan: ofwel Waste Paper Trade C.V. gevestigd aan Zeefbaan 22 te (9672 BN) Winschoten, ofwel WPT Polska Sp. z o.o. Sp. k. gevestigd aan ul. Sienna 73 te (PL 00-833) Warschau (Polen).

Beperkte aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. WPT spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. WPT behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WPT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij WPT.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WPT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voorwaarden en reglementen
Op overeenkomsten met WPT zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij een verschil tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Papier 

Kranten, papier, karton, snijafval en nog veel meer. Bij WPT kunt u terecht voor de in- en verkoop van alle papiersoorten op de EN 643 soortenlijst en meer.

Lees meer

Kunststof

WPT verhandelt kunststof, folies, maalgoed en granulaat in de kwaliteiten PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP en PS

Lees meer

Overige grondstoffen

Glas, hout, metaal; De mogelijkheden voor in- en verkoop van secundaire grondstoffen zijn onbeperkt.

Lees meer

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?

Vul uw contactgegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.